Ηλεκτρονικές διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας

Πολίτες

Ο έλληνας πολίτης θα έχει τη δυνατότητα κατά τη μετακίνησή του εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης:
α)να εκτελεί την ελληνική συνταγή φαρμάκων που του συνταγογράφησε έλληνας ιατρός σε φαρμακείο του εξωτερικού.
β)να λαμβάνει ιατρική φροντίδα από ιατρό εξωτερικού, ο οποίος θα έχει πρόσβαση στο ιατρικό του ιστορικό.

Ο ευρωπαίος πολίτης που ταξιδεύει στην Ελλάδα θα μπορεί:
α)να εκτελεί αντίστοιχα τη δική του συνταγή φαρμάκων σε οποιοδήποτε ελληνικό φαρμακείο.
β)να λαμβάνει ιατρική φροντίδα από έλληνα ιατρό, ο οποίος θα έχει πρόσβαση στο ιατρικό του ιστορικό.

Διαθεσιμότητα υπηρεσιών στην ΕΕ

Ολοένα και περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιούν το Εθνικό Σημείο Επαφής Ηλεκτρονικής Υγείας και συνδέονται στην υποδομή "Η υγεία μου @ ΕΕ", προσφέροντας στους ευρωπαίους πολίτες διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας.

Το τρέχον πλάνο ανάπτυξης υπηρεσιών είναι το ακόλουθο:

Χώρες σε παραγωγική λειτουργία

 • Μάλτα
 • Πορτογαλία
 • Γαλλία
 • Ισπανία
 • Ολλανδία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Κροατία
 • Τσεχία
 • Λουξεμβούργο

Αναμένονται

2022

2023

2024

 • Σλοβενία
 • Ιταλία
 • Ελλάδα
 • Κύπρος
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Ουγγαρία
 • Ιρλανδία
 • Λιθουανία
 • Σλοβακία
 • Βουλγαρία
 • Λετονία