Είσοδος Επαγγελματία Υγείας

Η υγεία μου @ ΕΕ

Η υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (e-Health Digital Services Infrastructure - eHDSI) διασφαλίζει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν την περίθαλψή τους ενόσω ταξιδεύουν σε άλλη χώρα εντός της ΕΕ. Παρέχει στις χώρες της ΕΕ τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν δεδομένα για την υγεία με ασφαλή, αποτελεσματικό και διαλειτουργικό τρόπο. Οι πολίτες μπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών με το σήμα «MyHealth @ EU».

περισσοτερα

Πολίτες

Ο Έλληνας πολίτης έχει τη δυνατότητα κατά τη μετακίνησή του εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης:
α)να εκτελεί την ελληνική συνταγή φαρμάκων που του συνταγογράφησε ιατρός εγκατεστημένος στην Ελλάδα σε φαρμακείο συνεργαζόμενης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β)να λαμβάνει ιατρική φροντίδα από ιατρό συνεργαζόμενης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος δύναται να έχει πρόσβαση στο ιατρικό του ιστορικό.

Ο Ευρωπαίος πολίτης συνεργαζόμενης χώρας της ΕΕ που ταξιδεύει στην Ελλάδα μπορεί:
α)να εκτελεί αντίστοιχα τη δική του συνταγή φαρμάκων σε οποιοδήποτε εγκατεστημένο στην Ελλάδα φαρμακείο.
β)να λαμβάνει ιατρική φροντίδα από ιατρό εγκατεστημένο στην Ελλάδα, ο οποίος δύναται να έχει πρόσβαση στο ιατρικό του ιστορικό.

περισσοτερα

Επαγγελματίες Υγείας

Ο εγκατεστημένος στην Ελλάδα ιατρός έχει τη δυνατότητα άντλησης του συνοπτικού ιατρικού ιστορικού πολιτών συνεργαζόμενων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτονται την Ελλάδα.

Ο εγκατεστημένος στην Ελλάδα  φαρμακοποιός έχει τη δυνατότητα να αντλεί και να εκτελεί συνταγές φαρμάκων πολιτών συνεργαζόμενων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτονται την Ελλάδα.

περισσοτερα

API

Οι οίκοι λογισμικού τρίτων κατασκευαστών έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν στις σουίτες εφαρμογών τους τη λειτουργικότητα των διασυνοριακών υπηρεσιών που διαθέτει η προγραμματιστική διεπαφή του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία, προσφέροντας έτσι στους επαγγελματίες υγείας νέες λειτουργίες μέσα στο ίδιο γνώριμο σε αυτούς περιβάλλον.

Φορείς Υλοποίησης

Το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συγχρηματοδοτούμενης Δράσης Connecting Europe Facility - CEF TELECOM / eHealth Generic Services, μετά από έγκριση πρότασης που υπέβαλλε για την Ελλάδα η κοινή σύμπραξη των φορέων:

  • ΗΔΙΚΑ ΑΕ - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ ως Συντονιστής Έργου
  • ΑΠΘ - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • ΕΠΙΣΕΥ - Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών
  • Υπουργείο Υγείας - Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής υγείας

Υποστήριξη

Οι Έλληνες πολίτεςεπαγγελματίες υγείας  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και οίκοι λογισμικού τρίτων κατασκευαστών υποστηρίζονται από εξειδικευμένο γραφείο εξυπηρέτησης που είναι διαθέσιμο κατά τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 16:00.
Η επικοινωνία γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο servicedesk@ncpehealth.gr ή με τηλεφωνική κλήση στο 11131.
Το γραφείο εξυπηρέτησης υποστηρίζει επίσης αιτήματα υποστήριξης ομόλογων Σημείων Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία, πολιτών και επαγγελματιών υγείας συνεργαζόμενων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγγλική.