Η υγεία μου @ ΕΕ

Η υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (eHDSI) διασφαλίζει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν την περίθαλψή τους ενόσω ταξιδεύουν σε άλλη χώρα εντός της ΕΕ. Παρέχει στις χώρες της ΕΕ τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν δεδομένα για την υγεία με ασφαλή, αποτελεσματικό και διαλειτουργικό τρόπο. Οι πολίτες μπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών με το σήμα «MyHealth @ EU».

περισσοτερα

Πολίτες

Ο έλληνας πολίτης θα έχει τη δυνατότητα κατά τη μετακίνησή του εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης:
α)να εκτελεί την ελληνική συνταγή φαρμάκων που του συνταγογράφησε έλληνας ιατρός σε φαρμακείο του εξωτερικού.
β)να λαμβάνει ιατρική φροντίδα από ιατρό εξωτερικού, ο οποίος θα έχει πρόσβαση στο ιατρικό του ιστορικό.

Ο ευρωπαίος πολίτης που ταξιδεύει στην Ελλάδα θα μπορεί:
α)να εκτελεί αντίστοιχα τη δική του συνταγή φαρμάκων σε οποιοδήποτε ελληνικό φαρμακείο.
β)να λαμβάνει ιατρική φροντίδα από έλληνα ιατρό, ο οποίος θα έχει πρόσβαση στο ιατρικό του ιστορικό.

περισσοτερα

Επαγγελματίες Υγείας

Ο έλληνας ιατρός θα έχει τη δυνατότητα άντλησης του συνοπτικού ιατρικού ιστορικού πολιτών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτονται την Ελλάδα.

Ο έλληνας φαρμακοποιός θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί και εκτελεί συνταγές φαρμάκων πολιτών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτονται την Ελλάδα.

περισσοτερα

API

Οι οίκοι λογισμικού τρίτων κατασκευαστών θα έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν στις σουίτες εφαρμογών τους τη λειτουργικότητα των διασυνοριακών υπηρεσιών που διαθέτει η προγραμματιστική διεπαφή του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία, προσφέροντας έτσι στους επαγγελματίες υγείας νέες λειτουργίες μέσα στο ίδιο γνώριμο σε αυτούς περιβάλλον.

Φορείς Υλοποίησης

Το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συγχρηματοδοτούμενης Δράσης Connecting Europe Facility - CEF TELECOM / eHealth Generic Services, μετά από έγκριση πρότασης που υπέβαλλε για την Ελλάδα η κοινή σύμπραξη των φορέων:

  • ΗΔΙΚΑ ΑΕ - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ ως Συντονιστής Έργου
  • ΑΠΘ - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • ΕΠΙΣΕΥ - Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών
  • Υπουργείο Υγείας - Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής υγείας

Υποστήριξη

Οι έλληνες πολίτεςεπαγγελματίες υγείας και οίκοι λογισμικού τρίτων κατασκευαστών θα έχουν στη διάθεσή τους εξειδικευμένο γραφείο εξυπηρέτησης που θα είναι διαθέσιμο εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 17:00.
Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο servicedesk@ncpehealth.gr ή τηλεφωνικής κλήσης στο 11131.
Το γραφείο εξυπηρέτησης θα υποστηρίζει επίσης αιτήματα υποστήριξης ομόλογων Σημείων Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία, πολιτών και επαγγελματιών υγείας άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγγλική.