Ηλεκτρονικές διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας

Επαγγελματίες Υγείας

Ο έλληνας ιατρός θα έχει τη δυνατότητα άντλησης του συνοπτικού ιατρικού ιστορικού πολιτών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτονται την Ελλάδα.

Ο έλληνας φαρμακοποιός θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί και εκτελεί συνταγές φαρμάκων πολιτών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτονται την Ελλάδα.

Διασυνοριακή Πύλη Επαγγελματιών Υγείας

Οι Διασυνοριακές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας είναι διαθέσιμες στους Επαγγελματίες Υγείας που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα μέσω της Διασυνοριακής Πύλης ( National Contact Point - NCP  Portal ) , στο οποίο έχουν πρόσβαση χρησιμοποιώντας τα ατομικά στοιχεία εισόδου τους στο Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης που αποκτούν μετά από διαδικασία πιστοποίησής τους στο Μητρώο Επαγγελματιών Ηλεκτρονικής Υγείας της ΗΔΙΚΑ , με υποστήριξη μηχανισμού πιστοποίησης ταυτότητας δύο παραγόντων (Two Factor Authentication - 2FA).

Διασυνοριακή Πύλη - Φαρμακοποιός: Εκτέλεση Συνταγής

Διαθεσιμότητα υπηρεσιών στην ΕΕ

Ολοένα και περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιούν το Εθνικό Σημείο Επαφής Ηλεκτρονικής Υγείας και συνδέονται στην υποδομή "Η υγεία μου @ ΕΕ", προσφέροντας στους ευρωπαίους πολίτες διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας.

Το τρέχον πλάνο ανάπτυξης υπηρεσιών είναι το ακόλουθο:

Χώρες σε παραγωγική λειτουργία

 • Μάλτα
 • Πορτογαλία
 • Γαλλία
 • Ισπανία
 • Ολλανδία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Κροατία
 • Τσεχία
 • Λουξεμβούργο

Αναμένονται

2022

2023

2024

 • Σλοβενία
 • Ιταλία
 • Ελλάδα
 • Κύπρος
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Ουγγαρία
 • Ιρλανδία
 • Λιθουανία
 • Σλοβακία
 • Βουλγαρία
 • Λετονία